• Tanssiopisto Uusikuu
 

Toimintaohjeet avoimiin oviin

OPPILAAN JA TUTUSTUJAN TOIMINTAOHJEET AVOINTEN OVIEN VIIKOLLA 42

Tunnille tuleminen

Oppilaat
– Oppilaat tulevat tunnille itsenäisesti ja totutun tavan mukaisesti, opettajan ohjeistamalla tavalla.

Tutustujat
– Tutustujat voivat tulla opetustilaan juuri ennen tunnin alkua.
– Tunnin alkamista odotetaan ulkona ellei opetustilan yhteydessä ole väljiä aulatiloja tätä varten. Vältetään tilojen ruuhkautumista.
– Kädet pestään ennen opetustilaan saapumista tai käytetään tarjolla olevaa käsihuuhdetta.
– Tutustujat levittäytyvät opetustilaan turvaväliohjeistuksia noudattaen.
– Jokaisen tutustujan tulee itse harkita osallistumisensa avoimiin oviin.
– Riskiryhmiin kuuluville avoimiin oviin osallistumista ei suositella, mutta jokainen tekee lopullisen päätöksen itse.

Yleisohjeet avoimissa ovissa
– Avoimiin oviin tullaan vain terveinä.
– Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
– Ylläpidetään suosituksen mukaiset turvavälit.
– Vältetään tarpeettomia fyysisiä kontakteja.
– Kasvomaskien käyttö on suositeltavaa. Osallistujat vastaavat itse kasvomaskien hankinnasta.
– Oppitunnit pidetään hieman tavanomaista lyhyempinä, jotta ryhmien välisille siirtymille jää riittävästi aikaa.

Muistetaan noudattaa annettuja ohjeita ja toimitaan vastuullisesti. Se on paras tapa suojata omaa ja toisten terveyttä.
Tervetuloa avointen ovien viikolle tutustumaan Tanssiopisto Uusikuun opetukseen!

Terveisin,
Tanssiopiston väki

Takaisin edelliselle sivulle