• Tanssiopisto Uusikuu
 

Opetussuunnitelma

TAITEENPERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

Tanssiopisto Uusikuun taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998) sekä sitä täydentävään asetukseen (813/1998). Opetushenkilöstön kelpoisuus perustuu asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Pyhäsalmen tanssi ry:lle koulutuksen järjestämisluvan 22.6.2000 (118/430/2000). Hakemuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi järjestämisluvan muutoksen 17.12.2014 (OKM/22/530/2014). Tässä yhteydessä OKM vahvisti nykyisen toiminta-alueen.

Tanssiopisto Uusikuun opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen 20.9.2017 vahvistamaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (OPH-2069-2017). Näiden taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2018 lukien.

Tanssiopisto Uusikuun johtokunta on hyväksynyt tämän opetussuunnitelman 14.08.2018.

>> Tästä pääset lukemaan opetussuunnitelmaa (pdf).