• Tanssiopisto Uusikuu
 

Tanssi harrastuksena

Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin
ja liikunnan iloa. Opetuksen tavoitteena on antaa elämyksiä, saada oppilas kokemaan
ja ymmärtämään tanssi fyysisen toiminnan ja luovuuden sekä myös tietojen oppimisen
kautta. Oma kokemusperäinen suhde tanssiin luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja
elinikäiselle tanssinharrastukselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä
osa tanssinopiskelua. Niiden kautta tuetaan oppilaan luovuuden ja taiteellisen ilmaisun
heräämistä sekä terveen itsetunnon kehittymistä.

Opetuksen tavoitteena on johdattaa oppilas pitkäjänteisen työskentelyn piiriin sekä
ymmärtämään toiston merkitys harjoittelussa ja oppimisessa. Tanssinopetuksen tehtävänä
on osaltaan tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä omasta terveydestä
ja ravitsemuksesta huolehtimista.

Opetuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssin tapahtumiin
ja esityksiin myös kuulijana ja katsojana sekä antaa valmiuksia käyttää erilaisia
ympäristön tarjoamia kulttuuripalveluita.

Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon sukupuolten erilaiset oppimisvahvuudet
eri ikäkausina.