• Tanssiopisto Uusikuu
 

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot kuuluvat uudessa opetussuunnitelmassa valinnaisiin teemaopintoihin ja opintokokonaisuuteen 12, joka sisältää seuraavat opintojaksot, joihin oppilaat voivat hakeutua lukuvuodesta 6 alkaen:
Syventävä opetus 1 12 -vuotiaat             17 x 135 min.           51 h
Syventävä opetus 2 13 -vuotiaat             17 x 135 min.           51 h
Syventävä opetus 3 14 -vuotiaat             17 x 180 min.           68 h

Teemaopintojen valinnaisina opintoina oppilaalla on mahdollisuus valita nykytanssin syventäviä opintoja, jotka on tarkoitettu harrastuksessaan pidemmälle tähtääville oppilaille. Esiintymistoiminta käsittää kevätnäytöksissä yms. esiintymisen, mutta erityisesti syventävistä opinnoista puhuttaessa myös mahdollisesti katselmuksiin ja kilpailuihin tähtäävän harjoittelun ja esiintymisen.

Syventävien opintojen ryhmät kokoontuvat keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Niiden säännölliseen opetukseen kuuluu tanssitekniikkatreenaus sekä koreografiatyöpaja. Ryhmille pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan eri tanssilajien ja -tekniikoiden opetusta. Opettajina toimivat Tanssiopiston omat opettajat sekä vierailijat. Opintojen tavoitteena on antaa innostuneille ja motivoituneille oppilaille mahdollisuus syventää tietojaan ja taitojaan tanssissa, hankkia lisää esiintymiskokemusta, työskennellä vierailevien koreografien kanssa, työskennellä taiteiden välisesti sekä yli ikäryhmärajojen.

Syventävien opintojen ryhmiin ei ole pääsykoetta, vaan kaikki toimintaan sitoutuneet ja motivoituneet Tanssiopiston oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Syventävien ryhmien oppilaat esiintyvät lähtökohtaisesti kaikissa kevätnäytöksissä eli 4-5 näytöksessä.