• Tanssiopisto Uusikuu
 

Tanssiopiston säännöt

Oppilaaksi ottaminen, ilmoittautuminen ja opintojen lopettaminen

Oppilaaksi ottaminen tapahtuu arpomalla määräpäivään mennessä hakeneiden joukosta enimmäismäärä oppilaita, mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaana olevia oppilaspaikkoja, kuitenkin niin, että jo aiemmin taiteen perusopetuksen opintoja opiskelleet ovat etusijalla. Oppilaaksi ilmoittaudutaan netin kautta tai puhelimitse. Jatkavien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu maali-huhtikuussa netin kautta toteutettavalla jatkamiskyselyllä.

Opettaja esittää oppilaalle sopivan ryhmän ja tason. Oppilas aloittaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot mennessään peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Varhaisiän taiteen perusopetukseen valmentavat opinnot oppilas voi aloittaa 4-5-vuotiaana. Opettajan arvion mukaan yksilöllinen eteneminen opinnoissa on mahdollista.

Ilmoittautuminen Tanssiopiston ryhmiin tapahtuu joka kevät maaliskuussa, jolloin vanhat oppilaat varmistavat opiskelupaikkansa jatkoilmoittautumislomakkeella. Uusia oppilaita otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä koko lukuvuoden ajan, jos ryhmissä on tilaa. Ilmoittautumisia ottaa vastaan opiston toimisto.

Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta. Mikäli oppilas lopettaa opiskelun kesken lukukauden tai ei ota oppilaspaikkaansa vastaan, on siitä ilmoitettava viipymättä sekä omalle opettajalle että Tanssiopiston toimistoon. Osallistuttuaan opetukseen kaksi kertaa, oppilas on sitoutunut maksamaan lukukausimaksun kokonaisuudessaan. Maksettua lukukausimaksua ei palauteta.

Syventäviin ryhmiin ilmoittautuneille lähetetään syksyllä kutsut toteutuvista ryhmistä ja opetuspaikkakunnista. HUOM! Mikäli oppilas ei voi tai halua ottaa paikka vastaan, ilmoittautuminen on peruttava välittömästi Tanssiopiston toimistoon. Mikäli peruutusta ei ole tehty, oppilas on velvollinen maksamaan alkavan lukukauden syventävän ryhmän lukukausimaksun (syyskausi) riippumatta siitä osallistuuko tunneille vai ei. Osallistuttuaan opetukseen oppilas on on sitoutunut maksamaan lukukausimaksun kokonaisuudessaan.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen

Muissa valtakunnallista tanssin taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot luetaan hyväksi täysimääräisinä. Tanssiopiston ulkopuolella suoritetuilla kursseilla, leireillä tms. on mahdollista kerätä lisätunteja perusopetustuntien rinnalle tapauskohtaisesti sovitulla määrällä. Opettaja kirjaa opintokirjaan merkinnän niistä. Tämä pätee, mikäli kyseisten opintojen sisältö soveltuu liitettäväksi tanssiopiston opetuskokonaisuuteen ja oppilas esittää virallisen osallistujatodistuksen opettajalle. Asiasta voi neuvotella tarkemmin opettajan tai rehtorin kanssa.

Oppilasarviointi, opintokirja ja todistukset

Oppilasarvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan edistymistä opinnoissaan. Arviointi toteutetaan kannustavassa ja myönteisessä hengessä oppilaan kanssa keskustellen. Varhaisiän opinnoissa palaute toteutetaan ryhmäkohtaisena tiedottamisena sekä vanhempien kanssa keskustellen. Perusopinnoissa oppilas saa suullista palautetta opettajaltaan koko opiskelunsa ajan. Oppilaita kannustetaan myös itsearviointiin ja tavoitteiden asettamiseen yhdessä opettajan kanssa.

Kaikki taiteen perusopetuksen oppilaat saavat syyslukukauden päätteeksi opintokirjan, johon opettaja merkitsee lukukausittain osallistumisen tanssiopintoihin. Hyväksyttyyn merkintään viikottaisista tunneista vaaditaan 75 % läsnäolo tunneilla. Myös alueellisten syventävien ryhmien opettajat laittavat läsnäolomerkinnät opintokirjoihin. Syventävien ryhmien hyväksyttyyn merkintään vaaditaan 100 % läsnäolo. Mikäli oppilas osallistuu Tanssiopiston järjestämille kursseille, leireille tai seuraa tanssiesityksiä, saa oppilas niiistä opettajan kirjaaman opintokirjamerkinnän. Nämä opinnot liitetään perusopetustuntien tuntimäärään. Opintokirjan ajantasalla pitäminen on sekä oppilaan että opettajan vastuulla. Muista tuoda opintokirja omalle opettajallesi syys- ja kevätlukukauden lopulla. Pidäthän kirjasta hyvää huolta! Ensimmäinen opintokirja on ilmainen, uuden opintokirjan kadonneen tilalle voi ostaa Tanssiopiston toimistosta 10 euron hintaan.

Tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän kymmenen opintokokonaisuutta ja 500 oppituntia suoritettuaan oppilas saa päättötodistuksen. Päättötodistuksessa näkyvät Opetushallituksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteissa edellyttämät asiat. Halutessaan oppilas voi saada aikaisemmin välitodistuksen suorittamistaan opinnoista Tanssiopiston toimistosta.

Osoitteenmuutos

Osoitteen tai puhelinnumeron muuttuessa, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Tanssiopiston toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla. Näin varmistetaan, että tiedonkulku toimii.

Vakuutus ja vastuukysymykset

Tanssiopisto on vakuuttanut oppilaansa tapaturmien varalle. Opettajan vastuu oppilaista rajoittuu tuntiaikaan, joten lasta kannattaa tulla ajoissa vastaan. Tanssiopisto ei vastaa opetustiloihin unohtuneista tai sieltä kadonneista tavaroista.

Tiedottaminen

Tanssiopisto tiedottaa säännöllisesti oppilaita ja vanhempia. Tiedotteiden perillemeno opettajan ne jaettua, on oppilaiden vastuulla. Oppilaan kannattaa siis huolehtia kirjeet tarkasti kotiin asti. Jokainen opettaja huolehtii oman ryhmänsä tiedottamisesta.

Sairastaminen

Opettajien sairastapauksissa sijaisten hankkiminen saattaa olla hankalaa, mutta perutut tunnit pyritään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan. Uudet yhteystiedot kannattaa muuton yhteydessä ilmoittaa toimistoon. Peruutuksen sattuessa opisto ei korvaa virheellisten yhteystietojen takia turhasta tunnille tulosta.

Pukeutuminen tanssitunnille

Asianmukainen pukeutuminen tanssitunnilla edesauttaa turvallisuutta ja mahdollistaa monipuolisen liikkumisen. Tanssitunnilla tulee olla mukavat liikkumisen sallivat asusteet, esim. t-paita ja trikoot. Myös tanssipuku on hyvä vaihtoehto. Liian koristeelliset tai röyhelöiset mekot tai liian pienet vaatteet, esim. napapaidat eivät sovellu tanssitunnin vaatetukseksi. Kaikilla tunneilla tanssitaan paljain jaloin. Hiukset sidotaan siististi kiinni ja pois kasvoilta. Purukumit, karkit, kellot ja korut jätetään pukuhuoneeseen.

Kuvien käyttölupa

Tanssiopisto Uusikuu dokumentoi oppilasryhmien työskentelyä. Kuvauskohteina ovat sekä oppilaat että heidän esitys- ja harjoitusprosessinsa. Kuvamateriaalia käytetään Tanssiopiston omissa julkaisuissa ja verkkosivuilla. Vanhempien tulee ottaa yhteys toimistoon, jos he eivät anna suostumusta lastensa kuvien käyttöön.