• Tanssiopisto Uusikuu
 

Koko tiedote koskien koronaviruspandemiaa 16.3.2020

16.3.2020
Opiskelijoille ja henkilökunnalle tiedoksi

Kevätnäytökset perutaan toistaiseksi

Tanssiopisto Uusikuun useat jäsenkunnat ovat peruneet omat kulttuuritapahtumansa tai tiloissaan järjestettävät yleisötilaisuudet toistaiseksi. Päätökset ovat sisällöiltään hieman toisistaan poikkeavia, mutta tavoite ja tarkoitus on sama. Päätöksillä pyritään rajaamaan koronaviruksen leviämistä.

Tästä johtuen Tanssiopisto Uusikuun KEVÄTNÄYTÖKSET 2020 PERUTAAN TOISTAISEKSI. Ryhmissä kevätnäytöksiä kuitenkin harjoitellaan normaalisti. Ajatus on, että harjoitellut esitykset voitaisiin esittää toisena ajankohtana, kun koronavirusepidemia on ohi. Vaihtoehtoista ajankohtaa ei voida ennakoida tässä vaiheessa käytettävissä olevilla tiedoilla.

Opetus keskeytetään Nivalassa, Reisjärvellä ja Ylivieskassa

Nivalan kaupunki, Reisjärven kunta, Ylivieskan kaupunki sekä JEDU ovat viime päivinä tehneet päätöksiä, joilla keskeytetään liikuntasalien iltakäyttö. Tämä merkitsee sitä, että 16.3. alkaen Nivalan, Reisjärven ja Ylivieskan opetus keskeytetään toistaiseksi. Opettajat ohjeistavat NYKYTANSSI -ryhmien osalta kotona tehtävän/omaehtoisen harjoittelun ja opiskelun.

Opetus jatkuu muutoin toistaiseksi

Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Sievin opetus jatkuu normaalisti toistaiseksi. Päätöksissä seurataan kuntien ja muun opetustoimen ratkaisuja. Tiukempiin toimiin varaudutaan. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan viipymättä.

OKM:n ohjeistus oppilaitoksen sulkemisesta

On ilmennyt epätietoisuutta ja väärääkin tietoa siitä, kuka on toimivaltainen viranomainen oppilaitoksen sulkemisessa. Oppilaitoksen sulkemisesta on säädetty tartuntalain 58 §:ssä seuraavasti:

58 § – Laajaan tartunnanvaaraan liittyvät toimenpiteet

Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Jos muu kuin 1 momentissa tarkoitettu tartuntatauti aiheuttaa laajaa tartunnan vaaraa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja aluehallintovirasto voivat alueellaan päättää oppilaitosten ja päiväkotien sulkemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Eli sulkemisesta ei päätä oppilaitostaho, vaan kunnan terveysviranomaiset. Jos kuitenkaan toimintaedellytyksiä opetuksen toteuttamiseksi ei ole esim. kunta päättää sulkea tilat, on opetus keskeytettävä niin kauaksi aikaa kuin edellytyksiä ei ole.

Osallistuminen opetukseen

Flunssaoireisten oppilaiden ja opettajien on jäätävä kotiin sairastamaan. Oireisten tulee ottaa yhteyttä yleiseen terveydenhuoltoon.

Ulkomailta palaavien tulee odottaa riskiaika (14 vrk) ennen palaamista työhön ja opiskeluiden pariin.

Kursseilla on syytä huomioida tehostettu käsi-, yskimis- ja aivastamishygienia. Opetusjärjestelyillä ja muilla toimilla vältetään tarpeettoman läheiset kontaktit.

Riskiryhmiin kuuluvien opiskelijoiden tulee ITSE HARKITA OSALLISTUMISTA OPETUKSEEN ja mahdollista itse karanteenia.

THL:n ajankohtaisohjeet

– pysy sairaana kotona
– älä vie sairasta lasta päivähoitoon tai lähetä kouluun
– soita vanhukselle mieluummin kuin menet käymään
– MUISTA PESTÄ KÄSIÄ. VÄLTÄ VÄKIJOUKKOJA.

Tilanteen seuranta ja tiedotus

Opistomme noudattaa ylläpitäjän linjauksia sekä terveysviranomaisten ja opetushallintoviranomaisten ohjeistuksia. Lisätietoja annetaan, mikäli ilmenee tarvetta ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Terveisin,
Tanssiopisto Uusikuu

Takaisin edelliselle sivulle