• Tanssiopisto Uusikuu
 

Arviointikyselyt 2017

Oppilaitoksen itsearviointi

Osana lakisääteistä oman toiminnan arviointia toteutamme keväällä 2017 taiteen perusopetuksen itsearvioinnin kansallisen Virvatuli –mallin pohjalta. Arviointiin kutsutaan mukaan kaikki oppilaat ja vanhemmat. Arvioinnissa käytettävät kyselylomakkeet on porrastettu oppilaiden iän mukaan. Vanhemmille on myös oma lomake.

Tarkoituksena on kerätä oppilailta ja vanhemmilta nimetöntä palautetta tanssiopiston toiminnasta ja palautteen perusteella kehittää toimintaa. Oppilas ja vanhemmat voivat yhdessä tehdä arviointikyselyyn vastaamisen.

Kysely toteutetaan sähköisesti tämän tekstin alapuolelta löytyvillä lomakkeilla. Kyselyyn tulee vastata 28.4.2017 mennessä.

Toivomme, että mahdollisimman moni oppilas ja vanhempi varaisi 5-10 min. aikaa arviointipalautteen antamiseen. Palautteen perusteella voimme korjata mahdollisesti ilmeneviä epäkohtia ja vahvistaa hyviä käytänteitä.

Arviointilomakkeet

Arviointilomakkeisiin pääset seuraavista linkeistä:
>> 7-8 -vuotiaitten kysely (Nykytanssi 1 -tasolla opiskeleville)
>> 9-12 -vuotiaitten kysely Nykytanssi 2-3 -tasoilla opiskeleville)
>> 13 -vuotiaitten kysely (Nykytanssi 4-5 -tasoilla opiskeleville)
>> Huoltajien kysely